YSK, Van'ın kararının nedenini açıkladı

YSK'nın 16 sayfalık gerekçesinde, Abdullah Zeydan'a yasaklı hakların iadesine ilişkin 4 Nisan 2023 tarihli kararın, Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü tarafından Ağustos ayında incelendiği belirtildi. 10, 2023 .

Bakanlık, o tarihte, “5352 sayılı Adli Sicil Kanunu'nun 13/A maddesi uyarınca, yasaklanan hakların yeniden tesis edilebilmesi için cezanın infazının tamamlanmasından itibaren 3 yıllık sürenin geçmesi gerekmektedir.” , söz konusu cezanın infaz tarihi 20 Aralık 2022 olup, kanunda öngörülen 3 yıllık süre dolmamış olsa dahi yasaklanan haklar sona ermeyecektir.” “Yasal gerekliliklerin değerlendirilmesi ve yerine getirilmesini” istiyoruz ama Bakanlığın bu talebini Diyarbakır Başsavcılığı yerine getirmedi.

Aday listelerinin seçim takvimine uygun olarak kesinleşmesinin ardından, Diyarbakır Başsavcılığı'nın talebi üzerine, Diyarbakır Beşinci Ağır Ceza Mahkemesi, 29 Mart 2024'te yeni bir ek karar daha yayınladı: Abdullah Zeydan'a ilişkin 4 Nisan 2023 tarihli, Yargıtay'a itiraz imkanı bulunan yasaklanmış haklar.” Kararın “aşağıdaki gibi” verildiğini ve bu kararın henüz kesinleşmediğini lütfen unutmayın.

Gerekçede, Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Mart 2024'te verdiği önceki kararın iptali kararının “hukuki geçerliliği olmayan ve geçersiz” olduğu belirtilerek şu sonuçlara varıldı:

“Karar ve kesinleşme süreci, bir şekilde temyiz yoluyla iptal edilmediği sürece geçerli olduğundan, ilgili seçim komisyonları bu karar doğrultusunda seçim takvimi sürecinde tedbir almıştır. Bu nedenle söz konusu ikinci ek karar hükümsüzdür. dolayısıyla Konseyimizce yok sayılanların dikkate alınması hukuki olarak mümkün değildir.” .

Yani yasaklanan hakların iadesine ilişkin 4 Nisan 2023 tarihli ilk karar geçerliliğini koruyor. CMK'nın 264. maddesine göre dava açmak başvuru sahibinin haklarını ortadan kaldırmaz, bu durumda mahkemenin başvuruyu derhal yetkili makama göndermesi gerekir. Bu durumda Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin yapması gereken, itirazı istinaf/itiraz talebi olarak kabul edip dosyayı bir üst mahkemeye göndermekti ancak mahkemenin dosyayı yeniden incelemesi usule ve hukuka aykırıdır. hukuka aykırı olarak geri çekilmiş olması ve ilk kararını bozarak yeni bir karar vermesi.”

Gerekçede, Yargıtay'ın konuyla ilgili kararlarına atıfta bulunularak, ceza hâkimleri tarafından verilen kararların kesinleşmesi ve kararların otomatik olarak iptali hususu da ele alındı. Yargıtay içtihadına göre, yasaklanan hakların iadesine ilişkin kararlar temyiz veya temyize tabi olduğundan bu tür kararlar, itiraz usulüne tabiymiş gibi mahkemece incelenip ek kararla ortadan kaldırılamaz. “Doğrulanıp onaylanmayacağı açıklanamaz.” Söylendi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 29 Mart 2024'te verdiği, önceki kararının iptali kararının henüz kesinleşmediği yönündeki açıklamalarının da ele alındığı gerekçede, şu ifadelere yer verildi:

“Bizim durumumuzda CMK m. 38/A uyarınca, kararın Cumhuriyet Savcılığının UYAP ekranında görünmesi ve bildirim sürelerinin Kanun hükmü uyarınca gün bazında belirlenmesi halinde karar tebliğ edilmiş sayılacaktır. CMK'nın 39. maddesi tebliğin ertesi günü başlayacak. Bu nedenle Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, “Söz konusu ek kararın Diyarbakır Başsavcılığınca incelenmemesinin ve dolayısıyla kararın verilmemesinin gerekçesi” ifadelerine yer verdi. Henüz kesinleşmedi, gayri meşrudur.”


Görevin Zeydan'a verilmesine karar verildi.

Van İl Seçim Kurulu Başkanlığı, Abdullah Zeydan'ın “seçime elverişli olmadığı” gerekçesiyle “seçilmemiş sayılmasına” ve ikinci sıradaki adaya seçim belgesinin verilmesine oy çokluğuyla karar vermişti. en yüksek oy sayısı. oy verebilir ve seçilebilirdi.

DEM Partisi, Van İl Seçim Kurulu'nun aldığı kararı oy çokluğuyla YSK lehine aldı. YSK, oy çokluğuyla il seçim kurulu kararını bozdu ve seçmen belgesinin Abdullah Zeydan'a verilmesini sağladı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir